Mobilförbud gör ingen nytta

I december förra året kom det till en ny paragraf i trafiklagarna som lyder:

Vid färd på väg med ett motordrivet fordon får föraren ägna sig åt aktiviteter såsom användande av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning, endast om det inte inverkar menligt på framförandet av fordonet.

 

Hur paragrafen ska tolkas diskuteras och VTIs forskning visar att mobiltelefoner är distraherande för förare, men uppgifter som kräver visuell uppmärksamhet är värre. Därför menar Katja Kircher att det vore bättre för trafiksäkerheten att förbättra användargränssnitt och belöna säker teknik till exempel via billigare försäkringar.

 

– Användingen av mobiltelefoni i samband med bilkörning ökar enormt men samtidigt minskar antalet omkomna och skadade i trafiken, så sambandet mellan användning av mobiltelefon och trafikskadade är svår att se, säger Katja Kircher. Lagstiftning verkar på sin höjd ge kortvarig effekt, samt att brist på data ger utrymme för mycket spekulationer. VTI förordar därför vetenskapliga studier som genomförs både före och efter framtida förordningar, lagändringar eller andra initiativ att förändra förarnas beteende.

 

Problemet är alltså inte bara telefoner, utan allt som stjäl uppmärksamhet från förare. Till exempel navigationsutrustning, musik eller barn i baksätet.

– Att då bara lagstifta mot ett av dessa moment skapar inte bättre trafiksäkerhet och kan uppfattas som om allt annat anses vara acceptabelt i alla lägen, säger Katja Kircher.Källa: VTI