Mindre krypkörning på uppkörningen

SMC har i flera år argumenterat för att uppkörningen för motorcykel behöver göras om, detta speciellt då kvinnor lägger mer tid och pengar på sin utbildning än män men ändå får underkänt oftare. Transportstyrelsen har nu lagt fram ett förslag om att manöverprovet ska ses över.

De skriver i förslaget, som lagts ut på remiss, att de som vill ta motorcykelkörkort ofta lägger en stor del av sin utbildning på krypkörningen. Mindre tid läggs alltså på att övningsköra i andra situationer som kan vara desto viktigare och där olycksrisken är större. Transportstyrelsen vill förbättra utbildningen så att provets fokus ligger på de områden där olycksrisken är störst – exempelvis körning i trafik och på kurviga landsvägar. 

Konkret innebär förslaget att ett av dagens två lågfarts/krypkörningsprov tas bort och att det resterande justeras. För mer om bakgrunden till förslaget och SMC:s undersökning, läs organisationens artikel. 

Diskutera: Vad tycker du behöver ändras med uppkörningen?