Mest trafikerade vägen renoveras

 

En genomsnittlig dag passeras Essingeleden i Stockholm av 170 000 fordon. Det gör vägsträckan till landets mest trafikerade.

Trafikmängden innebär att vägen tar mycket stryk. Därför har Trafikverket planerat in förstärkningsarbeten och byten av brofogar under sommaren.

Renoveringen pågår mellan den 6 juli och 8 augusti och innebär nedsatta hastighetsgränser, indragna körfält och att Fredhällstunneln stängs av i norrgående riktning.

– Hårt belastade Essingeleden är en av de vägar som kräver mycket underhåll för att trafikanter och yrkesförare ska kunna resa tryggt och smidigt, men vi räknar med att alla körfält ska kunna tas i bruk från den 8 augusti då det planerade sommarunderhållet är klart, säger Trafikverkets projektledare Joachim Jacobsson.

Om entreprenören blir försenad med arbetet kan, enligt avtalet, böter bli aktuellt.