MC-sport bra för miljön

– I biologiska sammanhang pratar vi om kontinuerlig störning, att ingen enskild växt helt kan ta över och dominera i denna miljö. Vid kontinuerlig störning kan en mångfald av olika växter och ett myller av olika djur leva – precis som på den gamla småskaliga jordbruksmarken, säger Nils Ryrholm, professor i zoologi vid Högskolan i Gävle.

Det är denna kontinuerliga störning som finns vid asfalterade roadracing-banor och crossbanor. Faktorer som bland annat höjdskillnader, öppna fält och grusdamn spelar in och hittas ofta i de miljöer som motorcykelsporterna är aktiva i.

– Motorklubbar kan bli en mycket viktig och relativt billig resurs för att vidmakthålla den biologiska mångfald som Sverige har förbundit sig att bevara. De föreningar som kan skapa, bevara eller till och med förhöja höga biologiska värden bör kunna få stöd från naturvården för detta, vilket kan vara till stor ekonomisk hjälp för dessa klubbar. Dessutom kommer motorbanorna att i allt större omfattning ses som en miljöresurs av människor som arbetar med frågor om biologisk mångfald, vilket kan leda till helt nya samarbetsformer i samhället, fortsätter Nils Ryrholm.

Läs hela pressmeddelandet här. 

Senaste utgåvan

Annonser

%d bloggare gillar detta: