MC-protest på Heden i Göteborg den 2 maj

Motiven till ändringen var grumliga enligt Ulf Aspestedt som är initiativtagare till aktionen nu till helgen.

– Bland annat anfördes att andra kommuner inte har sådana regler. Därför skulle inte heller Göteborg ha det.

I fortsättningen skall motorcykel och EU-moped försöka få plats på ett mindre antal mcparkeringar, eller betala i en vanlig p-ruta avsedd för bil.

– Det tycker vi är svårt eftersom man inte kan lägga p-biljetten skyddad innanför någon vindruta på en tvåhjuling, säger Ulf i ett utskick.

Beslutet väcker starka känslor hos de scooter-, motorcykel- och mopedåkare som använder sina bränslesnåla fordon till arbetspendling.

– Vi förstår inte varför man måste ändra något som är bra, till något som är så mycket sämre, säger Otto Sundqvist, en av de som ställer sig bakom protesterna.

– Vi kör bränslesnåla fordon som tar liten plats i rusningstrafiken. En modern lättare motorcykel drar hälften så mycket bränsle som en miljöbil. Då borde man underlätta för oss, istället försvårar man.

Att det skulle vara trängsel i cykelställen var ett annat av Trafikkontorets argument. Ett argument som faller platt enligt motorcyklisterna.

– Bygg ut cykelställen då, säger Ulf Aspestedt, istället för att ersätta en trängsel med en annan. Nu tvingar man ju ut tvåhjulingarna i
p-rutorna. Då får bilarna ännu mindre plats än idag.

Nu till helgen, lördag den 2 maj, planeras en aktion på Heden i Göteborg. Tanken är att samla ett stort antal tvåhjulingar av olika slag. Parkera i p-rutorna, betala, och uppehålla en plats mellan kl 9 och 12. På så vis får Göteborgs trafikpolitiker bättre förståelse för hur det kommer att bli när man får ytterligare några hundra fordon som ska slåss om p-platserna i centrum.

– Självfallet kommer det att drabba den som har något ärende och behöver parkera sin bil, fortsätter Otto Sundqvist. Det är inte vårt syfte att reta bilisterna, många av oss är själva bilister, fast inte i innerstan. Men vi måste synliggöra för Trafikkontoret vad deras
beslut får för konsekvenser.

– Vi hoppas på ett tresiffrigt antal tvåhjulingar på Heden, säger Ulf Aspestedt. Kanske kan det även tjäna som inspiration till andra att titta på en tvåhjulig som ett miljövänligare alternativ till bilen i stan, avslutar han.

%d bloggare gillar detta: