MC-ambulanser i Östergötland

I dagsläget används de endast för externa uppdrag i länet och kommer bland annat finnas på plats under Vätternrundan den 14-15 juni. 

Motorcyklarna är en BMW R850 och en Honda Transalp. I dagsläget kan de vara de två enda motorcykelambulanserna som är aktiva i Sverige. 

– Vi fick möjligheten att få hit dem när vår verksamhet i Göteborg gick över i landstingsregi. De är ett jättebra komplement till ambulanserna vid stora publika arrangemang, säger Rickard Lundin, områdeschef vid Falck Ambulans i Östergötland till Motala Vadstena Tidning.

Sex ambulanssjukvårdare och -sjuksköterskor utbildas för att manövrera motorcyklarna och lära sig utrustningen. Motorcyklarna är utrustade med bland annat läkemedel för akuta tillstånd, defibrillator, syrgas, fixationsutrustning och brandsläckare. 

– Ibland när det är mycket folk på samma plats kan det vara svårt för ambulansen att ta sig fram, säger Lundin. Med motorcykel tar vi oss fram snabbare och kan göra en första insats för att rädda patientens liv i väntan på ambulansen.

Idag används endast motorcykelambulanserna som komplement, men efter kommande upphandlingar med Landstinget i Östergötland kan de även användas i ordinarie verksamhet.