Många proffs i trafiken

 

De flesta bilförare tycker att de är bra på att köra. 64 procent ger sig själva en 4:a eller en 5:a på en femgradig betygskala. Män sätter högre betyg på sig själva än vad kvinnor gör, trots att män står för de flesta trafikolyckorna. Bland män är det tre av fyra som ger sig själv betyget fyra eller fem, jämfört med varannan kvinna som ger sig själv något av dessa betyg.

Endast tre procent av svenska bilförare anser att de kör sämre än genomsnittet, och ger sig själva betyg ett eller två.

Undersökningen har gjorts av Försäkringsbolaget If bland 5 166 bilförare utspridda i landet.

Hur högt självförtroende bilister har bakom ratten varierar också mellan länen.
Högst förtroende för sin egen körning har man i Gävleborgs län, där 30 procent ger sig själva en 5:a. I Västerbotten och Jämtland är man mest kritisk till sin egen körförmåga, där 16 procent ger sig själva en 5:a.

Se resultat av undersökningen till höger.

Diskutera: Vilket betyg skulle du sätta på din egen körförmåga?