Män väljer större hojar än kvinnor!

Antalet nyregistreringar 2009 var 15 509 stycken. För 12 942 stycken av dessa finns ålder och kön.

Det är få kvinnor som står som ägare till nyregistrerade motorcyklar 2009 – 1 105 stycken, 8,5 procent. Resten av nyregistreringarna görs av män – 11 837 stycken, 91,5 procent.

När det gäller val av cylindervolym väljer de båda könen ganska lika från 126 kubik och upp till 750 kubik.

Av kvinnorna valde flest, 32,8 procent, en motorcykel i klassen 600 till 1000 kubik. 18,1 procent valde en motorcykel över 1000 kubik.

Motsvarande siffror för männen är att 28,9 procent valde en motorcykel med 600 till 1000 kubik. 24,4 procent valde en motorcykel med mer än 1000 kubik.

– Av tradition kör vi stora motorcyklar i Sverige och i Norden. Det kan vara de långa avstånden jämfört med övriga Europa som ligger bakom detta. En stor motorcykel passar bra för långresor medan en mindre gör sig bäst vid kortare resor, inte minst vid arbetsresor till och inom städerna säger Per Johansson, Vd för McRF.

Fördelningen mellan män och kvinnor är egentligen inte något att förvånas över.

– Att kvinnorna inte väljer de riktigt stora motorcyklarna i samma utsträckning som männen finns det naturligtvis förklaringar till. Stora hojar är oftast tyngre och kräver mer kraft att hantera vid parkering och liknande. Dessutom är män mer prestigebundna och därmed fixerade vid många kubik och stora motorcyklar, säger Per Johansson.

Senaste utgåvan

Annonser

%d bloggare gillar detta: