Lyckat försök med fri fart i Australien

Det var i februari förra året som regeringen i Australien beslöt att öppna upp en 204 kilometer lång vägsträcka för fri fart. Det handlade om Stuart Highway mellan Alice Springs och Barrow Creek i Northern Territory. Försöket utvidgades senare med ytterligare med en vägsträcka på 72 kilometer.
 
Medelhastigheten bland fordonen på sträckan ökade endast med fyra km/tim från 134 till 138 km/tim, visade utvärderingen. En del i studien var en enkätundersökning och av den visade det sig att den högsta hastigheten som medgetts var 295 km/tim och den lägsta hastigheten var 85 km/tim.
 
Utvärderingen visade även att olyckorna inte ökat under perioden och att bara sex procent av dem som svarat på enkäten känt sig pressade att köra över sin bekvämlighetszon gällande hastighet, på grund av exempelvis en mer uppskruvad trafikrytm.
 
Försöket med fri fart fortsätter men kritiker har opponerat sig mot utvärderingen då den korta perioden för studien inte anses ge ett tillförlitligt underlag, rapporterar australiensiska nyhetsförmedlaren ABC.
 
Diskutera: Vilka svenska vägsträckor skulle passa att införa fri fart på?