Lag på handskar i Frankrike

De franska myndigheterna har genomfört en ny lag som kräver att alla som färdas på motorcykel måsta bära handskar. Lagen gäller även passagerare.
 
Från och med den 20 november i år kommer de som inte följer lagen och kör utan handskar tvingas betala 68 euro i böter om de stannas av polisen.
 
Anledningen bakom lagen är myndigheternas strävan efter att minska antalet allvarliga skador på händer och underarmar. Enligt uppgift har beslutet inte tagits väl emot av intresseorganisationer för motorcyklister i landet, de anser att lagstiftning är fel väg att gå.