Kraftigt höjda bötesbelopp!

Följande bötesbelopp gäller från och med den 1 oktober 2006.

Hastighet

Hastighetsöverträdelser på 30- och 50-väg:
0-10 kilometer över hastighetsgränsen 2.000 kr
11-15 kilometer över hastighetsgränsen 2.400 kr
21-25 kilometer över hastighetsgränsen 3.200 kr
26-30 kilometer över hastighetsgränsen 3.600 kr,
31-40 kilometer över hastighetsgränsen 4.000 kr.
Vid hastigheter däröver rapporteras överträdelsen till åklagaren.

Hastighetsöverträdelser på 70-, 90-, 110- och 120 väg:
0-10 kilometer över hastighetsgränsen 1.500 kronor
11-15 kilometer över hastighetsgränsen 2.000 kr
16-20 kilometer över hastighetsgränsen 2.400 kr
21-25 kilometer över hastighetsgränsen 2.800 kr
26-30 kilometer över hastighetsgränsen 3.200 kr
31-35 kilometer över hastighetsgränsen 3.600 kr
36-40 kilometer över hastighetsgränsen 4.000 kronor.
Vid hastigheter däröver rapporteras överträdelsen till åklagaren.
Skyddsutrustning

Ej använt skyddshjälm knäppt eller oknäppt för moped, EU-moped och motorcykel för förare 1.500 kr, för passagerare över 15 år 1.500 kr, för passagerare under 15 år 2.500 kr.

Fört fordon mot rött ljus
Motordrivet fordon, ej moped klass II, 3.000 kronor.

Fört fordon i körfält som anvisats för annat/andra slag av fordon
Motordrivet fordon, ej moped klass II, 1.000 kronor.

Fört fordon utan att ha belysning tänd under mörker/gryning/skymning eller då sikten är nedsatt på grund av väderförhållanden eller liknande

Bil/motorcykel/moped klass I, traktor, motorredskap släpfordon/efterfordon 1.200 kronor.

Överträdelse av omkörningsförbud, 3.000 kronor.

Ej iakttagit stopplikt
Motordrivet fordon, utom moped klass II, 2.500 kronor.

Ej iakttagit väjningsplikt
Motordrivet fordon, utom moped klass II, 2.000 kronor.

Ej givit tecken vid sväng
Motorfordon, ej moped klass II, 500 kronor.

Ej iakttagit väjningsplikt mot gående som gått ut/just ska gå ut på obevakat övergångsställe
Motorfordon, ej moped klass II, 2000 kronor.

Kört för nära framförvarande fordon
Motordrivet fordon, ej klass II moped, 1.200 kronor.

Däck
Däck med otillräckligt profildjup för bil/mc 1.200 kronor.

Utrustning
Baklyktan saknades/ur funktion/bristfällig under mörker 1.600 kr.
Reflex(er) saknades/bristfällig(a )under mörker 1.000 kr.
Strålkastare framtill saknades/ur funktion/bristfällig under mörker 1.600 kronor
(I dagsljus är dessa brott halverade).

Registreringsskyltar
Fordon utan registreringsskylt, 1.500 kronor.
Ej väl synlig registreringsskylt, eller i sådant skick att den inte går att avläsa, 1.500 kronor.

Underlåtenhet att snarast sätta fast kontrollmärke på registreringsskylt, 500 kronor.

Körkort
Vid färd ej medfört körkort/bevis om att körkort utfärdats och handling som styrker förarens identitet. Gäller personbil, lastbil, buss, motorcykel, terrängvagn och motorredskap klass I, är bötesbeloppet 500 kronor.

Senaste utgåvan

Annonser

%d bloggare gillar detta: