Kraftig ökning av nyregistrerade motorcyklar

Statistiken för januari månad är vanligtvis mer av en teoretisk beskrivning av nyregistreringsläget men inte 2020. Med respekt för låga numerära tal i januari är nyregistreringsstatistiken för januari 2020 ändå intressant.

Antalet motorcyklar har nästan fördubblats mot januari 2019 och antalet nyregistrerade mopeder är nästan två och en halv så många som föregående period förra året. Det i sig är intressanta siffror som säkerligen kan förklaras med den milda vintern i den södra halvan av landet.

Men det mest anmärkningsvärda är hur andelen eldrivna mopeder bara ökar och ökar. För ett år sedan var drygt var femte nyregistrerad moped eldriven. I januari 2020 är nästan en av tre mopeder eldrivna. Fortsätter denna trend under kommande månader är det snart hög tid att konstatera ett konkret paradigmskifte inom tvåhjulsbranschen.


Motorcyklar totalt
Januari 2019: 208
Januari 2020: 395
+ 90 %

Varav trehjuliga MC
Januari 2019: 3
Januari 2020: 5
+ 67 %

Mopeder
Januari 2019: 206
Januari 2020: 498
+ 142 %

Varav eldrivna mopeder
Januari 2019: 47
Januari 2020: 158
+ 236%

Senaste utgåvan

Annonser

%d bloggare gillar detta: