Korsningar och mindre vägar värst

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, har tagit en närmare titt på vart motorcykelolyckorna sker, med hjälp av polisrapporterade olyckor mellan 2003-2012. Enligt rapporten löper motorcyklister under sommaren cirka 19 gånger högre risk att dödas eller svårt skadas i jämförelse med bilister. 

En majoritet av olyckorna sker utanför tättbebyggt område – där finns 68 procent av de omkomna och 58 procent av de svårt skadade.  92,5 procent av motorcyklisterna omkom på vanlig landsväg. Rapporten visar att ju smalare vägen blir desto större risk är det för motorcyklisten. Vägar med 70 kilometer i timmen i hastighetsbegränsning är utmärkande, där 60 procent kör för fort, och generellt kör motorcyklister betydligt mer på de små vägarna än bilister. VTI poängterar att det är på de mindre vägarna väldigt lite pengar satsas på trafiksäkerhet. 

”Mot bakgrund av att motorcyklister ofta skadas på det lågtrafikerade vägnätet där man inte kan förvänta sig några mer omfattande trafiksäkerhetsåtgärder med avseende på själva vägen är det viktigt att arbeta med andra åtgärder som till exempel fordonssäkerhet och förarbeteende ” skriver projektledare Åsa Forsman i slutsatsen.

Men i jämförelse med bilister sticker tättbebyggt område som en vanliga olycksplats för motorcyklister. Slår man ihop antalet motorcyklister och bilister som skadats svårt eller omkommit i tättbebyggt område så utgör motorcyklister 40 procent. Korsningar, som är vanligast i tättbebyggt område, är en en plats motorcyklister är överrepresenterade i. 

VTI har även tittat på försäkringsklasser. Förare av motorcykel som tillhör en av de två högsta försäkringsklasserna skadas i genomsnitt något svårare än de i de lägre försäkringsklasserna. Det finns dock ingen koppling mellan vart olyckorna sker och försäkringsklasserna.

Rapporten i sin helhet går att läsa här.
 

Senaste utgåvan

Annonser

%d bloggare gillar detta: