Inget mobilförbud bakom ratten

 

Åtgärder som handlar om att informera föraren hur telefonen ska användas på ett säkert sätt – i stället för ett förbud. Det föreslår statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, till regeringen.

Ingen långvarig trafiksäkerhetseffekt har kunnat påvisas i länder där krav på handsfree införts och därför fick VTI i uppdrag av regeringen att utreda vilka alternativ som kan finnas till ett förbud mot att prata i telefon och skriva sms bakom ratten.

I stället för att rikta sig mot mobilanvändandet i sig ska lösningen vara teknikneutral och angripa det vårdslösa beteendet.

Information, utbildning och ekonomiska incitament är exempel på åtgärder som ska öka förståelsen för riskerna och motivera bilförare till ett säkrare beteende när det gäller kommunikationsutrustning. Försäkringspremier ska kunna kopplas till användningen av mobiltelefonen, vilket först och främst kräver nya tekniska lösningar. 

Ny teknik i våra mobiltelefoner och i fordonen kan också fungera på andra sätt. Tanken är att funktioner i telefonerna ska vara tillgängliga endast i vissa trafiksituationer och att tekniken dessutom ska kunna varna och hjälpa föraren.

Andra intressanta nyheter för dig

Senaste utgåvan

Annonser

%d bloggare gillar detta: