Höjda dödsantal i trafiken

Hittills i år har 90 personer omkommit i vägtrafiken. Enbart under maj var det 27 personer. Tolv av dessa hade färdats i personbil, en i lastbil, nio på motorcykel, en på moped, tre på cykel och en var gående. Åtta bilister och sex motorcyklister omkom i singelolyckor. Fyra bilister och två motorcyklister omkom i mötesolyckor. Bland de 27 omkomna under maj månad var 24 män och 3 kvinnor. Ingen av de omkomna var under 18 år men fem över 65 år.

Medelantalet omkomna i maj månad, under de föregående fem åren, är 28 personer.

Under de senaste 12 månaderna har 284 personer omkommit och 2 786 skadats svårt i vägtrafikolyckor. Under de senaste föregående 12 månaderna omkom 302 samt skadades svårt 3 209 personer. Det innebär en minskning med 6 respektive 13 procent. Jämför man med ett 5-årsmedelvärde för motsvarande tidigare 12-månadersperioder har antalet omkomna minskat med 19 procent och antalet svårt skadade med 16 procent.