”Högre hastighet ger säkrare vägar”

Stephen Boyles är professor med inriktning på transport hos University of Texas i Austin, USA. Han argumenterar i en nyligen publicerad debattartikel att högre hastighetsgränser gör vägarna säkrare och att de nuvarande gränserna rentav kan bidra till olyckor, detta på grund av stora hastighetsskillnader. 

Boyles berättar att gränserna och de verktyg (blinkande lampor, nya skyltar) som används för att förstärka dessa inte är särskilt effektiva. Vissa håller gränsen, vissa kör snabbare – en farlig skillnad. 

”Den skillnaden är faktiskt farligare än om alla körde snabbare. Vi har alla känt frustrationen av att vara bakom en långsammare förare och irritationen över aggressiva förare som svänger fram och tillbaka genom trafiken. Dessa situationer är båda farliga och gör trafiken värre.” skriver Boyles.

Som exempel tar professorn en lokal motorväg som har en hastighetsbegränsning på 140 km/h. Den säger han fungerar bra eftersom moderna vägar är framtagna för så pass snabb körning. Hastighetsbegränsningarna borde sättas utifrån hur fort 85 procent av förarna kör. Detta för att endast en av sju bilar ska köra snabbare än gränsen, mer än så och gränsen borde höjas.

Boyles pekar ut flera fördelar med höjda hastigheter och avslutar med att ”hastighetsbegränsningarna borde anpassas till förarna, inte tvärtom”.