Hastigheten på vägarna har minskat

Trafikverket har genomfört omfattande hastighetsmätningar år 2004 och år 2012. Den mätning som gjordes 2004 visade att den genomsnittliga reshastigheten för totaltrafiken i Sverige var 81,6 (+-1,6) km/tim på statliga vägar.

I mätningen 2012 kom man fram till en medelhastighet av 78,2 (+-1,2) km/tim.

Detta innebär att genomsnittshastigheten på det statliga vägnätet har minskat med 3,4 (+-2,0) km/tim.

Hastighetsöverträdelserna har också minskat med 6 procent mellan åren 2004 och 2012, även om fortfarande endast 46 procent av trafikanterna följer gränserna (Trafikverkets mål är 80 procent år 2020).

Trafikverket tror att hastighetssänkningen beror på införandet av de nya gränserna 40, 60, 80, 100 och 120 km/tim och att hastighetsgränserna på många vägar har ändrats. Andra anledningar som lyfts fram är att bötesbeloppen för fortkörning har höjts och att fler hastighetskameror har kommit till sedan den första mätningen.

Mätningarna har gjorts på drygt 1 500 mätplatser i landet, under sommarperiod på barmark. Lägre hastigheter beskriver Trafikverket som ett av de viktigaste bidragen för att uppnå målet om en halvering av antalet omkomna i trafiken till 2020.
 
Diskutera: Vad tycker du om detta?

Senaste utgåvan

Annonser

%d bloggare gillar detta: