Här kör motorcyklister

Trafikverket genomfört trafikmätningar varje år mellan april och september och har gjort det sedan 2006. Alla fordon som har passerat dessa mätningar och haft ett axelavstånd på 80-180 centimeter har klassats som motorcyklar. 

Mätningarna har en viss felmarginal då antalet motorcyklar på en väg varierar stort från dag till dag och mätningarna endast gjorts vid två slumpvis valda tillfällen. Trafikverket ser därför kartorna som ett pilotprojekt. 
I dagsläget har 30 procent av de statliga vägarna mätts och kartorna kommer att uppdateras varje år med nya mätningar. 
Trafikintensiteten har klassats i fyra olika steg där grön är den lugnaste, blå och gul är mellan och röd där det är som mest trafik. 

Senaste utgåvan

Annonser

%d bloggare gillar detta: