Har du en järnrumpa?

Föreningen som bildades december 2008 har som syfte att sprida kunskap om genomförandet av IBA-godkända motorcykelresor i Sverige och befrämja trafikkultur och trafiksäkerhet i motorcykeltouring. Utöver att informera om Iron Butt Associations verksamhet är IBA Sweden även befullmäktigad att godkänna och certifiera svenska motoristers IBA-körningar. Från IBA Sweden kan du även få råd inför dina långdistans
körningar.

Medlem i IBA Sweden blir du genom att köra en långtur. Medlemskapet är en belöning för att du har klarat av ”inträdesprovet” SS1000 d.v.s. har kört med motorcykel 1609 km inom 24 timmar. För att godkännas skall resan dokumenteras enligt reglerna från den internationella föreningen Iron Butt Association.

Iron Butt Association är tillägnad att premiera uthållighet i motorcykelåkning samt öka säkerhetsmedvetande i samband med långa och krävande motorcykelturer. Även om föreningen startade i USA finns det idag mer än 25.000 medlemmar världen över. IBA finns bl.a. i Kanada, Brasilien, England, Finland och nu även i Sverige. Föreningens karaktär och säregenhet framgår väl av IBA-slogan, ”The World Is Our Playground.”

IBA Sweden prioriterar säkerheten i samband med långdistans MC-åkning och därför behöver du inte föranmäla din IBA-körning. Du bestämmer själv när du vill åka.

Årstiden, vädret, tiden på dygnet och typ av motorcykel du kör är avgörande för hur du lyckas med din IBA-körning. Men det viktigaste är att du är väl förberedd och har rätt inställning.

Senaste utgåvan

Annonser

%d bloggare gillar detta: