Här är vägarna som belastas under militärövningen

Övningen är koncentrerad kring Mälardalen, Stockholmsområdet, samt på Gotland och i Göteborg. I anslutning till den kommer det att ske transporter på allmän väg och det är här som trafiken kan komma att påverkas.

Militärerna transporterar sig i kolonner, med fordon som eventuellt går långsamt. Enligt Trafikverket ska man undvika omkörningar av dessa där det inte är motorväg, alternativt välja annan färdväg. Tunga militärfordon måste köra mycket sakta över broar eller placera sig i vägens eller brons mitt. Dessa får man inte heller köra om, och Trafikverket påminner om kapitel två, paragraf 6 i Trafikordningen: ”Du får inte bryta eller på annat sätt hindra militärkolonn, kolonn av fordon som tillhör räddningstjänst, begravningsfölje, grupp av barn under ledares uppsikt eller annan procession”.

Torsdag och fredag den 21-22 september kommer många förband att omgruppera från Enköping till Uppsala, räkna därför med större belastning på E18, samt riksväg 55, 255, 263 och 269. E18 kommer dessutom att stängas av mellan Bålsta och Enköping mellan 06.00-14.00 på fredagen den 22 september och trafiken leds om via väg 55 och 263. Väg 55 kommer också att vara tungt trafikerad helgen den 23-24 september, då militära förband förflyttar sig från Enköping till södra Mälardalen.
 
Söndagen den 24 september genomförs en uppvisning på Gärdet i Stockholm. I anslutning till detta kommer stora mängder militära fordon att röra sig från Uppsala/Arlanda i norr till Södertälje i söder och det kan påverka framkomligheten för de som kör i Stockholm denna dag.    

För att läsa specifikt om vad som sker i de olika länen, gå in på Försvarsmaktens hemsida.

Senaste utgåvan

Annonser

%d bloggare gillar detta: