Hal asfalt ledde till dödsolycka

(Bilden har inget med den aktuella olyckan att göra.)
 

Pressmeddelande från Sveriges MotorCyklister

Nya bevis – asfalten var hal som is

Sveriges Motorcyklister, SMC, kräver att någon ställs till svars för den ishala asfaltbeläggningen som medförde att en motorcyklist körde omkull och dog. I en begäran om överprövning av ärendet lägger SMC fram nya bevis om att friktionen var sämre än på en halkbana.

Sommaren 2010 omkom en motorcyklist på E4:an utanför Vagnhärad. Motorcyklisten, en 50-årig trafiklärare, fick sladd på sin motorcykel, parerade och försökte häva sladden men körde omkull och kanade in i ett vägräcke. Vittnen uppgav att vägen var hal som såpa. Även räddningstjänst fick sladd på sitt fordon när de kom till olycksplatsen.

SMC anser att det är orimligt att en asfalterad väg, sommartid, är så hal att man riskerar livet när man färdas på den. SMC begärde därför att ansvarsfrågan skulle prövas och att den ansvarige skulle ställas vållande till annans död.

Polisen inledde ingen förundersökning med hänvisning till att det inte begåtts något brott. SMC anser att detta är helt fel och har nu hämtat in nya uppgifter från en friktionsexpert på VTI, Väg och transportforskningsinstitutet. Dessa uppgifter visar att den asfalterade vägen var lika hal som blankis.

Gällande föreskrifter säger att friktionen på en asfalterad väg ska vara 0.5. På den asfalterade vägsträckan 250 till 90 meter före olyckan var friktionstalet bitvis så lågt som 0.19. Det kan jämföras med halkbana som har friktionstal 0.20 och vinterväglag som har friktionstal 0.25.

Sedan dödsolyckan skedde har många motorcyklister hört av sig till SMC och berättat att även de råkat ut för halkolyckor på den aktuella vägen. SMC undersökte saken och fann att minst sex trafikolyckor skett på vägsträckan under en period på knappt tre veckor.

SMC lämnar idag, tillsammans med Advokatfirma Wikner, in begäran om överprövning av fallet. Enligt SMC:s uppfattning föreligger misstanke om att ansvariga vid Trafikverket och/eller ansvarig hos underentreprenör brustit i utförandet av sitt uppdrag och medvetet eller omedvetet förfarit oaktsamt i val av beläggning och/eller vid utförande av beläggningen.

Senaste utgåvan

Annonser

%d bloggare gillar detta: