Greppen i rätt vinkel

Ergonomi är inte något vi i vardagslag talar så fasligt mycket om på hojar. Oftast inte mer än knävinklar, styrhöjd och hur pass mycket tyngd vi har på händerna mot styret.
Något som gärna glöms bort eller inte alls tänks på är hur händer och fötter arbetar mot broms och kopplingsgrepp, något som om det är rätt inställt förhöjer både körglädjen och säkerheten.

Grundprincipen är att armbåge, handled och fingergrepp skall ligga i en någorlunda rak linje. Hamnar greppet långt ifrån denna tänkta linje blir det ofta svårare att arbeta exakt och kvickt då kroppens normala arbetsvinkel är just den jag nämnde ovan. Även greppens rörelse i kloven, dess hållare, kan hämmas om arbetsmomentet kommer ur fel vinkel. På vissa typer av hojar kan det vara estetiskt inkorrekt att ha greppen i den ur ergonomisk synvinkel optimala vinkeln men i de fallen är sällan heller komfort och förarens snabbhet av underordnad betydelse.

För de flersta av oss som kör på gata är vår egen komfort och säkerhet av allra högsta vikt och har du inte kollat vinkeln på dina grepp kanske det kan vara läge att göra det nu om hojen står inställd i garaget över vintern.
Kontrollera först vilka verktyg du behöver och använd rätt verktyg till varje skruv och mutter. Lossa endast på fästskruven så långt att kloven blir möjlig att röra utan onödigt motstånd. Sätt dig på hojen och inta normal körställning som du har när du kör och dra åt skruvarna lite lätt i detta läge. Kläm och känn att detta blir bra eller justera till det innan du drar fast dem med rätt moment.

Kolla också mycket noga att du har full rörelsefrihet med styret i fulla utslag. Broms- och kopplingsgreppen får under inga omständigheter ta i kåpor eller annat under fulla styrutslag. Vajrar och kablar får ej heller strama efter justeringen. 


Kolla samtidigt…
När du ändå har verktygen framme kan du kolla att de eventuella knälederna på växelförarlänkaget har ett viloläge på 90°. Om en länkageled ligger långt utanför denna vinkel blir det trögjobbat och kan upplevas inexakt. Justera så det löper friktionsfritt och fungerar tillfredsställande.

Fotbromspedalen sitter ofta på splines och går att justera för att arbeta i ett för föraren lämpligt läge. Pedalen får naturligtvis efter justering inte ta emot ram, ljuddämpare eller något annat som hämmar dess rörelsefrihet.
Ställ alltid in för bästa funktion.

Senaste utgåvan

Annonser

%d bloggare gillar detta: