Gratis försäkring i ett år vid köp av ny KTM

I kampanjen Fri försäkring ingår delkasko (brand, glas, stöld, maskinskada) och vagnskadeförsäkring under ett år, med start från köp av landsvägsmotorcykel från KTM. Kampanjen omfattar modellerna LC4, LC8 samt RC8.