Ger gult glas ökad synlighet?

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, har fått bidrag från Länsförsäkringars forskningsfond för att undersöka om gult lyktglas ökar motorcyklisters synlighet i trafiken. Idag är det gula ljuset inte godkänt, men VTI uppger att det idag finns runt 100 användare av gult lyktglas som använder det för att de anser sig synas bättre. 

Christopher Patten leder studien som först kommer undersöka om bilister lättare upptäcker motorcyklister med gult ljus än vanligt ljus. Patten ska sedan genomföra en enkätstudie och undersöka om gult lyktglas syns bättre på foton i stadsmiljöer. 


– Det är intressant att veta varför en del väljer att köra med gula strålkastare men vi ska också se om det gula ljuset gör att mc-förare upptäcks tidigare, säger Patten.