Fransk polis saboterar fartkameror

Polisen känner att genom att följa de kvot-baserade målen så kompromisas meningen med deras arbete – säkerhet. De vidhåller att Fransk vägsäkerhet är för fokuserad på ekonomiskt vinst istället för att förbättra säkerheten för trafikanter, för att få en bonus måste de fylla sin kvot.

Polismännen vill genom protesterna skapa debatt kring positioneringen och meningen med fartkamerorna. Enligt France24 så omsatte den franska regeringen 700 miljoner euro från fartkameror under 2011 – en fördubbling sedan 2007. 

Trots att antalet döda i trafiken i Frankrike har minskat med 9% de första tio månaderna av 2012 i jämförelse med 2011 hävdar de protesterande poliserna att detta inte har något alls att göra med fartkamerorna.

Kommentera: Finns det likheter i Sverige? Är statistik och kvoter dåliga eller bra verktyg i samband med fartkameror?