Fortsatt förbud mot vajerräcken i Norge

Sverige är världsmästare på att sätta upp vajerräcken. Vårt grannland i väster, Norge, tänker annorlunda och har ett förbud mot vajerräcken sedan 2006.

Anledningen till att Norska Transportministeriet valt att förbjuda vajerräcken beror framför allt på att de är farliga för oskyddade trafikanter, i huvudsak motorcyklister.

Tidigt i våras begärde Norska Transportministeriet, norska motsvarigheten till Trafikverket i Sverige, att förbudet skulle hävas. NMCU, Norsk MotorCykelUnion, ogillade i sitt remissvar deras begäran med argumenten att räckena är farliga samt att det finns både säkrare och snyggare alternativ till samma nettokostnad.

Nu beslutar alltså Norska Transportministeriet i enlighet med vad NMCU anser och förbudet mot vajerräcken kvarstår.

Svenska SMC har länge propagerat mot vajerräcken med samma argument som sin systerorganisation NMCU. Enligt SMC kan upp mot 15 dödsfall och allvarligt skadade per år relateras till vajerräckenas olyckliga utformning.

– Så sent som i fredags skadades en motorcyklist allvarligt i samband med en olycka i en rondell, berättar Jesper Christensen, generalsekreterare i SMC. Olyckan var direkt relaterad till vajerräcket och hade en liknande incident inträffat i Norge hade motorcyklisten sannolikt klarat sig utan skador.

I nuläget finns inget som tyder på att Trafikverket avser sluta med att använda vajerräcken, trots att de tester som hittills genomförts av alternativa räcken fallit väl ut.

Källa: SMC

 

Vad tycker du om vajerräcken? Borde de förbjudas även i Sverige? Diskutera nedan.

Senaste utgåvan

Annonser

%d bloggare gillar detta: