”Fortkörning fortfarande förbjudet”

Det råder förvirring kring de svenska fartgränserna. Tingsrätten i Ystad har orsakat huvudbry för Trafikverket sedan tre fortkörare friats, trots bevis om hastighetsöverträdelser.

Tingsrätten framhåller att det var nedlagda Vägverket och inte Trafikverket – som tog över Vägverkets verksamhet från den 1 april 2010 – som fastställde hastighetsgränserna för de aktuella vägsträckorna.

Med hänsyn till den så kallade legalitetsprincipen kan Trafikverket inte utfärda straff mot brott som begås mot Vägverkets föreskrifter, enligt tingsrättens tolkning av lagen.

På torsdagen orsakade de friande domarna svarta rubriker i flera riksmedier: ”Fortkörning kan vara lagligt på svenska vägar”, ”Tusentals fortkörare kan gå fria”.

”Namnet spelar ingen roll”
Charlotta Lindmark, chefsjurist på Trafikverket, menar att regelverk tidigare har följt när myndigheter organiserats om eller bytt namn.

– Vår uppfattning är fortfarande att fortkörning är förbjudet och att föreskrifterna alltjämt är gällande, det spelar ingen roll om myndigheten heter Vägverket eller Trafikverket, säger hon.

Nu räknar Charlotta Lindmark med att de friande domarna kommer att överklagas och prövas i högre instans för att ge en vägledande dom. Än så länge har minst en person hört av sig till Trafikverket för att undersöka möjligheten att riva upp en böteslapp.

– Man kan inte dra så stora växlar på det här ännu. Domarna är inte prejudicerande, säger Charlotta Lindmark.

Vad händer nu med den här frågan?
– Vi analyserar situationen och följer utvecklingen av rättspraxis. Men vår uppfattning är fortfarande att fortkörning är förbjudet.

Påverkar det här förtroendet för Trafikverket?
– Jag hoppas och tror inte att man tappat förtroendet för Trafikverket. Jag hoppas också att det här inte påverkar trafikanternas sätt att uppträda i trafiken. Hastighetsgränserna finns för allas säkerhet.

Senaste utgåvan

Annonser

%d bloggare gillar detta: