Förlängd tid för kontrollbesiktning och körkort

EU har fattat beslut om en förordning som innebär tillfälliga lättnader och undantag från regler inom transportområdet. Bland annat ger det förlängd inställelsetid för kontrollbesiktning och förlängd giltighetstid för körkort. Förordningen börjar gälla den 4 juni.

Den pågående pandemin har långtgående påverkan på transportområdet. Nu agerar EU genom en förordning som gör det möjligt att införa tillfälliga lättnader och undantag inom ett flertal områden. Syftet är att mildra covid-19-pandemins effekter på transportområdet och att säkerställa att nödvändiga transporter kan fortgå.

Två åtgärder som kan beröra många är:

  • Förlängd inställelsetid för kontrollbesiktning
    Inställelsetiden förlängs med sju månader för de fordon som senast skulle ha besiktats under perioden den 1 februari 2020 till och med den 31 augusti 2020.
  • Förlängd giltighetstid för körkortet som behörighetshandling
    Giltighetstiden förlängs med sju månader för de körkort som annars skulle upphöra att gälla under perioden den 1 februari 2020 till och med den 31 augusti 2020.Observera att förlängningen avser körkortet som behörighetshandling och inte som id-handling om ordinarie giltighetstid har gått ut.

– Den tillfälliga ändringen är tänkt att underlätta för dem som på grund av den rådande pandemin får svårt att besikta sitt fordon eller förnya sitt körkort i tid. Det är dock svårt att bedöma hur många som kan vara i behov av förlängningen. Många kan ju besikta ett fordon eller förnya sitt körkort som vanligt, säger Mikael Andersson, presschef på Transportstyrelsen.

Vägtrafikregistret inte uppdaterat

Eftersom förordningen införs med mycket kort framförhållning visas besiktningsinformationen i nuläget i system och e-tjänster enligt de gamla reglerna. Transportstyrelsen har påbörjat ett arbete med att se över hur uppgifterna ska anpassas till de tillfälliga lättnaderna.

– Vägtrafikregistret visar i dagsläget inaktuell information, körförbud trots att ett fordon nu fått förlängd inställelsetid. Vi kommer därför gå ut med förtydligande information om vad som gäller. Mitt råd är att hålla sig uppdaterad genom att regelbundet besöka vår webbplats, säger Mikael Andersson.

Mer info hos Transportstyrelsen (Körkort och coronaviruset

): https://transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/korkort-och-covid-19/

Mer info hos Transportstyrelsen (Besiktning och Coronavisruset): https://transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/fordonsbesiktning/forlangd-installelsetid-for-kontrollbesiktning/

Senaste utgåvan

Annonser

%d bloggare gillar detta: