Företag säger sig revolutionera wankelmotorn

Åtskilliga försök med wankelmotorn har gjorts, även i motorcyklar. Tekniken har dock aldrig helt slagit igenom då förbrukningen och utsläppen har varit höga. Det nybildade företaget GeoTek säger sig dock ha löst problemen med motortypen.

GeoTek har tagit patent för sin nya teknik och tagit fram en prototyp som är ungefär 30 cm i diameter och ska ge lika mycket effekt som en motsvarande 1,5-litersmotor med konventionell kolvteknik. Deras motor ska också ha 70 procent färre roterande delar och ge 60 procent bättre vridmoment.

Såhär säger GeoTek själva om hur det fungerar:
”As each rocker pivots, it rotates an outer crankshaft. Each outer crankshaft has a spur gear that engages a stationary ring gear. Spur gear rotation causes the gears and the outer crankshafts to revolve around the ring gear. This causes the rotor to rotate. As the rotor rotates, successive chambers are positioned at the intakt, compression, ignition and exhaust positions. Igniting the fuel in the ignition position pushes the rocker inward to rotate the outer crankshaft associated with that rocker to cause the rotor to rotate.”