Fler medical Cards från SMC

 

Varje år dödas och skadas ett antal motorcyklister. Medelåldern bland både MC-förare och passagerare ökar. Ett antal har någon form av kronisk sjukdom som kräver medicinering. Andra har allergier. Inom Sverige är en av indikatorerna för att nå målen i Nollvisionen snabb och adekvat räddning. Trafikverket har i skriften ”Gemensam strategi för ökad MC- och mopedsäkerhet” visat att 4 liv kan sparas per år inom detta område. Därför har SMC startat initiativet Medical Card. I mitten av mars skickar SMC ut ett klistermärke att fästa på hjälmen till alla våra medlemmar samt ett ”Medical Card” att lägga i hjälmen mellan skal och stoppning.

Syftet med SMC:s projekt ”Medical Card” är att snabba på medicinsk diagnostik som ligger till grund för fortsatt vård och behandling. Snabba åtgärder och operationer kan minska antalet dödade och skadade efter trafikolyckor.  SMC:s hoppas att projektet kan bidra till en minskning av antalet dödade och skadade motorcyklister. Liknande projekt förekommer i andra delar av världen: www.rideralert.org  och www.ambulancemotorcycleclub.150m.com

Hjälmtillverkare godkänner dekal på hjälmen
Transportstyrelsens förskrifter om hjälmar är gamla och enligt SMC inaktuella. De godkänner inte att dekaler klistras på hjälmar. Då föreskriften skrevs 1987 var hjälmarna i andra material, oftast plast, och klistret innehöll lösningsmedel. Idag är hjälmarna tillverkade av andra material. Klistret i dekalen är vattenbaserat. I Frankrike, som har samma hjälmstandard som Sverige, är ingen MC-hjälm godkänd om den inte har fyra ditklistrade dekaler.

Därför har vi frågat hjälmtillverkare om en dekal med det klister som används får fästas på hjälmen utan att dess egenskaper försämras. Så här säger:

–  AGV som är positiva till Medical Card och godkänner dekal på deras hjälmar.
– Nolan group som är positiva och godkänner dekal på deras hjälmar vilka är; Nolan, X-lite och Grex.
– Caberg har gjort tester med SMC:s dekaler som inte visar några negativa effekter av användningen.

Den svenska hjälmföreskriften är från 1987, TSVFS 1987:10. 

Frågor som dykt upp sedan Medical Card skickats ut
Ingen polis SMC talat om sedan Medical Card skickades ut har sagt att man kommer att bötfälla detta.

SMC har talat med de två försäkringsbolag som flest svenska motorcyklar försäkrade. Svaren är entydiga. Hjälmens värde nedsätts inte för att det finns en Medical Card-dekal på den. Hjälmars värde kan nedsättas på grund av att de är gamla, beroende på försäkringsbolag.

På frågan om försäkringsbolagen skulle jämka ersättning för personskada på grund av att man satt en dekal på hjälmen är svaret ett absolut nej eftersom Trafikskadelagen inte tillåter detta. Jämkning sker vid grova trafikbrott, inte för att en motorcyklist sätter en dekal på en hjälm för att informera om sin medicinska status. Länk till Trafikskadelagen:http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19751410.htm  

Många har frågat varför vi inte lagt till information om donation på Medical Card. Det beror på att det finns ett separat donationsregister. Informationen på SMC:s kort riktar sig till räddningspersonal i samband med olyckan.

En fråga rör om man ska skriva ut de sista siffrorna i personnumret. Det avgör du själv men eftersom svenska register baseras på personnummer är det enklare att hitta uppgifter om samtliga tio siffror finns med på Medical Card.

Alla SMC-medlemmar (huvudmedlem i vid familjemedlemskap) får fyra dekaler och ett Medical Card. SMC har inte extra Medical Card att skicka ut. Vårt tips är därför att du gör en egen lapp med den information som finns på Medical Card och lägger i övriga hjälmar. Till höger på denna sida kan du skriva ut ett Medical Card, fylla i dina uppgifter och sedan lägga i plastficka eller laminera om du har möjlighet.

Familjemedlemmar får egna Medical Card att fylla i. Fyra klistermärken skickas endast till huvudmedemmen som delar dessa med övriga medlemmar i familjen.

En vanlig fråga rör storleken på dekalen. Orsaken till att den är stor är att räddningspersonal snabbt ska se att hjälmen har en dekal och därmed Medical Card inuti hjälmen.