Fler borde få körkortet indraget

Enligt statistik som Transportstyrelsen har tagit fram på uppdrag av Svenska Dagbladet miste 4 521 personer sina körkort av medicinska skäl under första halvåret 2013. Det är 18 procent fler än under motsvarande period 2012, och 50 procent fler är motsvarande period 2011.

I februari 2012 blev det hårdare krav för läkare när det gäller att anmäla patienter som är olämpliga att ha körkort.

Men Transportstyrelsens chefsläkare Lars Englund anser att ytterligare 10 000 personer borde bli av med sina körkort varje år på grund av sjukdom.

Många människor i Sverige drabbas av stroke och demens varje år. Stroke kan leda till synfältsbegränsningar, problem att bedöma avstånd och påverka omdömet. Men det är de dementa som är allra farligast i trafiken.

– Första gången diagnosen ställs kanske det inte är nödvändigt att återkalla körkortet. Men det är många som lever med sjukdomen. Demens innebär att man inte begriper sig på det man behöver i trafiken, och man förstår inte heller att man inte begriper – och det är det allra värsta, säger Lars Englund till SvD.