Färre trafikpoliser i din region

Sedan 1980-talet har antalet trafikpoliser sjunkit från cirka 1 800 stycken till dagens 374. Utvecklingen leder till risken att specialkunskaper inom exempelvis tung trafik försvinner men även att färre nykterhetskontroller genomförs, något som oroar intresseorganisationen Motormännen.
 
– Det är viktigt att det finns riktiga trafikpoliser som vet hur man bekämpar trafikbrott som exempelvis rattfylla och det gör man bäst med synlig polisövervakningen och den måste öka, säger Fredrik Daveby som är vd på Motormännen.
 
Enligt Motormännens sammanställning av polisens egna uppgifter har just nykterhetskontrollerna minskat från 2 707 302 år 2008 till 1 973 012 förra året. Här nedan kan du se med hur många procent som antalet trafikpoliser sjunkit just din region. 
 
Minskningen av antalet trafikpoliser 2010–2015
Polisregion Bergslagen – 45 %

Polisregion Mitt – 18 %

Polisregion Nord – 32 %

Polisregion Stockholm – 21 %

Polisregion Syd – 22 %

Polisregion Väst – 18 %
Polisregion Öst – 27 %

Samtliga regioner – 25 %