Farligare att åka buss än att köra bil

 

Forskare vid Lunds tekniska högskola har studerat hur säker en resa är från dörr till dörr med bil respektive stadsbuss, och kommit fram till att en större andel busspassagerare än bilister skadas i trafiken.

I studien har man använt sig av det nationella trafikskaderegistret Strada. Det som omfattas i undersökningen är sjukhusrapporterade skador från fyra akutkliniker i Skåne.

Under fyra år skadades 1 600 bussresenärer, vilket innebär att skaderisken under en bussresa i stadstrafik är 75 procent större än motsvarande bilresa. Man kom fram till att merparten av skadorna inte skett på grund av att bussen kolliderat utan då passagerare ramlar i bussen under färd, vid på- och avstigning samt på väg till eller från busshållplatsen. Tittar man däremot på de polisrapporterade olyckorna så är skadorna inte alls lika många.

– Om man bara tittar på den officiella statistiken så kanske man bara kan fånga upp ett hundratal, vi har hittat fyra gånger så många olyckor i vår studie jämfört med den officiella statistiken, säger Anders Wretstrand, trafikforskare vid Lunds tekniska högskola, till Sveriges Radio.

Studien gäller för endast bilisten och inte de skador som bilen orsakar andra trafikanter. Räknar man in detta så är buss ett säkrare färdsätt.