Får man köra så här?

Du vrider till på gasen på din motard och framhjulet lättar över en meter från marken. Utan att koppla kastas nästa växel i, du hänger i styret och bara ler. I jämn fart ligger du perfekt på jämvikt och bara håller farten. Strax före korsningen släpper du av på gasen och framhjulet faller neråt och med gaspådrag möter du upp och sätter mjukt ner framhjulet igen. Precis före stopplinjen kniper du åt bromsgreppet fram och lyfter bakhjulet högt över marken och dunsar sedan ner igen. Kul? Ja! Olagligt? Nej, inte nödvändigtvis.
Det finns ingen lag som säger att det är förbjudet att färdas på endast ett hjul i taget på sin motorcykel. Däremot finns det en generell regel om att man skall hålla så pass goda marginaler till sina medtrafikanter att man inte riskerar att krocka med dem och att man skall hålla så stora säkerhetsmarginaler att varje tänkbart hinder skall kunna undvikas.
Om man verkligen kan bromsa in, väja eller stanna inom den snäva tidsrymd som oförutsedda händelser ger en är det ju alla gånger inte vårdslöst i alla fall. Men hur många, handen på hjärtat, kan det? Det räcker heller inte med att säga att du är man nog att manövrera din hoj få ett säkert sätt, om konstapeln som sett dig tycker annat. Det lämnas helt och hållet upp till polisman att bedöma om du ska bli rapporterad för vårdslöshet i trafik eller inte.

Ett säkert sätt att vinna polisens uppmärksamhet är att inte vara tillräckligt rutinerad. Vinglar du och är en uppenbar nybörjare är det vårdslöst, sett ur alla perspektiv. Men olagligt är det inte per definition.
–Nej, det finns faktiskt ingen lag som säger att du måste ha båda hjulen i marken samtidigt, så säger vår man från trafikpolisen, Kjell Lindgren, som reder ut begreppen åt oss.
–Du får i princip köra på framhjulet utan att hålla händerna på styret. Inte heller finns det skrivna regler om att du måste ha fötterna på fotpinnarna.
–Så får man alltså köra så länge man inte är vårdslös i sin framfart?
–Så länge man inte är vårdslös i sin framfart, ja. Det, som redan sagts, avgör den polisman som ser dig göra det om han vill rapportera som vårdslöst eller ej. Det finns heller inga regler om att en bilist inte får ha båda händerna på huvudet medan han kör, men det skulle vilken motorcyklist som helst anse vara vårdslöst om så skedde i hans egen närhet.
Kontentan är således att det inte är olagligt att köra på bakhjulet i trafik, inte på framhjulet heller. Inte heller måste man ha fötterna på fotpinnarna. Men i alla lägen måste du göra det med sådana säkerhetsmarginaler att du kan väja, bromsa eller stanna inför alla tänkbara hinder som kan uppkomma. Men inte ens då har du riktigt torrt om fötterna för det är till syvende og sidst polismannens åsikter om din framfart som är avgörande om det du gjort är att rapportera som ett brott eller ej.
Även om man inte döms för en förseelse kan länsstyrelsen återkalla ett körkort utifrån polismannens rapport. Detta då de avgör hur lämplig man är att inneha ett körkort och inte till om man begått trafikbrott eller inte.


Fler tips från Polisen
Kör man på bakhjulet så har man inte alltid den kontroll som krävs då man är ute och kör i trafiken. En situation kan uppstå väldigt plötsligt, en bil eller cyklist som bara dyker upp från ingenstans. Många hinner inte ens bromsa och väja för ett hinder när man har båda hjulen på vägen och del inte ens med fyra hjul…
Man kan dömas för vårdslöshet i trafik om man kört på bakhjulet eller framhjulet samt även få körkortet återkallat.
Straffet för vårdslöshet i trafik är dagsböter och om det anses som grovt så kan det även ge fängelse i högst två år.

Senaste utgåvan

Annonser

%d bloggare gillar detta: