EU vill att mopeder ska besiktigas

I syfte att öka trafiksäkerheten vill EU-kommissionen i Bryssel införa obligatoriska kontrollbesiktningar av mopeder som är byggda för hastigheter över 25 km/tim.

Om förslaget blir verklighet skulle ägarna till de drygt 270 000 mopeder som är registrerade i Sverige vara tvungna att regelbundet besöka en besiktningsstation.
Sverige är dock kritiskt till förslaget. Enligt riksdagens trafikutskott är vinsten när det gäller trafiksäkerhet inte tillräckligt stor i proportion till vad förändringen kostar.