EU-mandat för ABS-bromsar

Från och 2016 kommer låsningsfria bromsar (ABS) att införas som standardutrustning för ett ökande antal motorcyklar inom EU Målsättningen är att  ytterligare minska antalet trafikolyckor för motorcyklar.

 

I början av mars lagstiftade EU om obligatorisk ABS på nya motorcyklar. Detta i syfte för att ytterligare minska olyckssiffrorna.

–En standard-ABS kan förhindra att mer än en fjärdedel av alla motorcykelolyckor med döds- eller personskador, säger Gerhard Steiger, chef för Bosch Chassi styrsystem division.

 

Under 2011 omkom 5000 motorcyklister på Europas vägar – varav en fjärdedel kan förhindras med ABS-bromsar.

 

Bosch har tillverkat 750 000 ABS-system sedan 1994.