Energica skruvar upp effekten

Energica har sett över effekten i båda sina modeller till i år. Helkåpade Ego får 9 fler hästkrafter och nu plockas 145 hästkrafter ur den oljekylda synkron permanentmagnet–motorn. Effekten i kåplösa Eva höjs till 108 hästkrafter från 95. Även det massiva vridet hos modellerna skruvas upp med 5 respektive 10 newtonmeter hos Ego och Eva till 200 och 180 newtonmeter.