En av tre cyklar utan lyse i mörkret

I undersökningen som omfattar 3 500 svarande uppger mer än var tredje cyklist, 36 procent, att de aldrig eller bara ibland använder cykellyse i mörkret. Iréne Isaksson-Hellman, trafiksäkerhetsforskare vid If, tycker att resultatet är dåligt.

– Ett lyse är ofta avgörande för om andra trafikanter ska se cyklisten. Utan lyse och reflex har en bil bara 20 – 30 meter att bromsa på. Det säger sig självt att dessa cyklister utsätter sig för stor fara, säger Iréne Isaksson-Hellman.

Sämst på att tända lyset är unga cyklister i åldersgruppen 18-29 år, där 61 procent av de tillfrågade uppger att de aldrig eller bara då och då slår på lyset.

– Det verkar finnas en tro på odödlighet bland unga cyklister. Med åren kommer antagligen en större medvetenhet om risker och hur andra trafikanter reagerar. Ett lyse både fram och bak på cykeln är en billig och praktisk livförsäkring, fortsätter Iréne Isaksson Hellman.

Under årets första nio månader, från januari till och med september, omkom 23 cyklister i trafiken, vilket kan jämföras med 17 döda under motsvarande period i fjol.