E10 ersätter 95-oktan: uppdaterad

Uppdatering:

Det kommer att dröja innan all 95-oktanig bensin i Sverige har 10 procents inblandning av etanol, menar Svenska Petroleuminstitutet. Svenska Petroleuminstitutets VD Ulf Svahn dementerar uppgifterna från Bil Sweden om att E10 skulle införas redan från den 1 maj i år.

– Det här är en lång process, säger Ulf Svahn. Till att börja med krävs det ett riksdagsbeslut om att införa E10 och något sådant har ännu inte tagits.

Det var bilhandelns branschorganisationen Bil Sweden som i veckan gick ut med information om vilka modeller som klarar det nya bränslet E10 och i samband med det påstod att det nya bränslet skulle lanseras den 1 maj 2011.

På sikt kommer inblandningen av etanol i 95-oktanig bensin att öka från dagens 5 procent till 10 procent men något datum för detta är ännu inte spikat.

– Att få klarlagt vilka bilmotorer som klarar E10 är naturligtvis en viktig pusselbit inför lanseringen av E10, säger Ulf Svahn. Men det är bränslebolagen som bestämmer när detta kan ske och det kommer inte att bli den 1:a maj.

Text: Vi Bilägare

Ursprunglig nyhet:
I dag innehåller 95- och 98-oktanig bensin normalt fem procent etanol, andelen kommer att ökas till tio procent från och med den 1 maj. Förändringen görs primärt för att minska koldioxidutsläppen.

En högre inblandning av etanol i bensinen ger lägre energiinnehåll vilket i sin tur resulterar i något högre förbrukning. Skatten på etanol är dock något lägre än på bensin. Ett lägre literpris kan eventuellt ta ut merkostnaden som följer med den högre förbrukningen.

Finland, Tyskland och Frankrike har redan infört E10.

Senaste utgåvan

Annonser

%d bloggare gillar detta: