E10 ersätter 95-oktan: uppdaterad

Uppdatering: Det kommer att dröja innan all 95-oktanig bensin i Sverige har 10 procents inblandning av etanol, menar Svenska Petroleuminstitutet. Svenska Petroleuminstitutets VD Ulf Svahn

Läs mer »

Senaste utgåvan

Annonser