De flesta visar mer hänsyn än alla andra

Undersökningen visar att göteborgarna i första hand retar sig på andra trafikslag; bilisterna ogillar cyklisterna som ogillar fotgängarna som ogillar bilisterna. Hela 91 procent av bilisterna anser sig visa stor hänsyn till cyklister men bara 23 procent tycker att cyklisterna visar motsvarande hänsyn i gengäld.

De vanligaste klagomålen på andras beteende i trafiken är att bilister är dåliga på att använda blinkers och sakta ner vid övergångsställen, cyklisterna kör för fort och fotgängarna går ut i gatan utan att se sig för. Alla trafikanter tycker att de visar mer hänsyn än de andra. Totalt så är 79 procent av människorna i trafiken allmänt irriterade, men det beror också på försenade bussar och spårvagnar, trängsel i kollektivtrafiken  och allmänt bristande hänsyn.

Undersökningen inkluderade inte motorcyklister, men tycker du att du visar mer hänsyn än vad du får i trafiken?