Chans till finans

Att låna pengar, eller köpa på avbetalning, har länge varit det normala sättet att köpa bil på. Motorcyklar har dock stadigt ökat i popularitet, och numera erbjuder flera banker även speciella »MC-lån«. I grunden skiljer de sig inte från vanliga lån, eller billån för den delen, utan bör snarare ses som en marknadsföringsåtgärd från bankens eller kreditinstitutets sida. Icke desto mindre; de är ofta ett bra sätt att finansiera hojen på. Eftersom motorcykeln lämnas som säkerhet för lånet erbjuds ofta en konkurrenskraftig ränta – men ta för vana att jämföra bankernas erbjudanden. 
– Vissa har luriga kampanjer som skyltar om låg ränta, men bara en kort del av tiden, sedan ökar den, berättar Jerker Axelsson, VD för Bike Trollhättan. Se också till att kolla villkoren vid stöld.
Kanske är du student, eller medlem i en fackförening som har avtal med någon bank? Det kan ge en avsevärt lägre ränta, eller göra att du till exempel slipper betala en uppläggningsavgift för lånet.
 
Smidigt med avbetalning – Flera handlare erbjuder idag möjligheten till avbetalning då du köper en ny eller begagnad motorcykel. Detta kan vara den mest fördelaktiga finansieringsmöjligheten, särskilt då avbetalningen ibland är kopplad till olika erbjudanden. 
Till exempel jubileumsfirande, utförsäljning av utgående modeller, paketpris med försäkring eller liknande, och räntan kan vara lägre än på motsvarande banklån. Generellt används då också motorcykeln som säkerhet för lånet, vilket har för- och nackdelar för dig som köpare. Till fördelarna hör att långivaren oftast kan erbjuda en lägre ränta, dels för att man vill locka handlarens kunder att nappa på just det erbjudandet, dels för att man genom att ha säkerhet i motorcykeln tar en lägre risk att inte få igen sina pengar. Om du inte betalar tar banken helt sonika tillbaka motorcykeln och säljer den på exekutiv auktion. Till nackdelarna hör att motorcykeln tekniskt sett tillhör banken tills den är till fullo betald. Oftast finns vissa krav förknippade med en sådan avbetalning. I regel måste motorcykeln säljas av en auktoriserad handlare, den får inte vara äldre än ett visst antal år, och ofta går det bara att låna upp till 80 procent av motorcykelns värde. Resterande 20 procent får du betala själv, antingen som kontantinsats eller genom att lämna din gamla motorcykel som inbyte. Dessa regler är förstås till för att skydda banken. På samma sätt krävs nästan alltid att du är över 18 år gammal, har en fast årsinkomst som av banken bedöms vara tillräckligt hög och att du är fri från betalningsanmärkningar.
– Det vanligaste folk vill ha hjälp med är annuitetslån, berättar Jerker.
 
Låna själv – Om handlaren inte erbjuder några avbetalningsmöjligheter, och den motorcykel du vill köpa inte uppfyller kraven för MC-lån, finns alltid möjligheten till så kallade blancolån. Ett blancolån är ett lån som banken ger dig på basis av din uppskattade betalningsförmåga, och lånet ställs utan säkerhet. Enkelt uttryckt bryr sig inte banken om vad du lånar till; vad de anbelangar är en motorcykel ett lika gott investeringsobjekt som en resa till Paris med din bättre hälft eller ett parti begagnade kåsor från försvarsmaktens restlager. Eftersom banken inte har någon säkerhet i lånet – om du låter bli att betala tillbaka måste banken begära utmätning via Kronofogden – är ofta räntan något högre. Dessutom är nästan alltid kraven på dig som låntagare högre, oftast krävs till exempel fast anställning sedan några år. 
En möjlighet som kan ge allra lägst ränta är ifall du har ett bolån som går att utöka.
 – Det var vanligare förr, berättar Jerker. Men numera är det vanligare att man lånar specifikt till en motorcykel. 
Om du inte uppfyller bankens krav för att få lån återstår fortfarande en möjlighet: Att låta någon gå i borgen för dig. Den personen måste förstås godkännas som kreditvärdig av banken, och om du inte betalar kan banken kräva in pengarna av denne. Notera att de allra flesta banker tillämpar så kallad solidarisk borgen. Det betyder att alla borgensmän ansvarar för hela skulden i sin helhet ifall den som tog lånet inte betalar.