Böter införs för mobil i bil

Den bilförare som använder mobiltelefonen på ett trafikfarligt sätt riskerar snart att bötfällas, enligt den regelskärpning som regeringen inför i trafikförordningen.

Med de skärpta reglerna vill regeringen förtydliga att bilförare till exempel inte får sms:a eller prata i mobiltelefon om det samtidigt påverkar körningen negativt.

Beslutet innebär däremot inte att all användning av mobiltelefon bakom ratten blir förbjudet, men exakt vad som blir tillåtet eller inte tillåtet är oklart.

"Enligt de nya reglerna får förare av motordrivna fordon endast ägna sig åt aktiviteter som användande av mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning om det inte inverkar menligt på körningen. Förare som ägnar sig åt sådana aktiviteter under körning riskerar att få penningböter", skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Transportstyrelsen har fått uppdraget att informera om de nya reglerna för mobilanvändning, som träder i kraft från och med den 1 december 2013.

Diskutera: Vad tycker du om regeländringen?

Senaste utgåvan

Annonser

%d bloggare gillar detta: