BMW redovisar rekordvinst

Under årets andra kvartal såldes 42 259 BMW-motorcyklar, en uppgång med 5,1 procent jämfört med förra året och rekord för ett andra kvartal.  Det innebär också att första halvåret 2014 är det bäst säljande halvåret i BMW:s 90-åriga historia.

De positiva försäljningssiffrorna tar upp intäkterna till drygt 11,5 miljarder kronor, en ökning med 9,8 procent.

Största marknaden för BMW är Tyskland där ungefär 17 procent av de tillverkade motorcyklarna säljs.