Barry Sheenes RGB500 till salu

Det är på eBay som exemplaret har gått ut för 95 000 pund. Det är en Heron Suzuki som nästföljande år kördes av Mick Grant och genomgående har exemplaret väldokumenterad historik. 

Tydligen köpte en nära vän till Barry Sheene hojen 2005, en Tony Salt som hade hand om Michelins däcksupport på 60-talet. 

Du kan läsa mer om hojen och se annonsen här.