Bakläxa för lag om mobil i bilen

Trafikutskottet anser att nuvarande bestämmelser är luddiga och att det finns en osäkerhet kring vad som gäller för att sms:a, ägna sig åt sociala medier eller surfa på webben samtidigt som man kör bil.

Den nuvarande paragrafen i trafikförordningen, som tillkom förra året, innebär att förare kan: ”vid färd på väg med motordrivet fordon, ägna sig åt aktiviteter såsom användande av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning endast om det inte inverkar menligt på framförandet av fordonet. Den som bryter mot bestämmelserna kan dömas till penningböter".

Trafikutskottet vill ha en tydligare lag, ett krav som får stöd av Motormännens Riksförbund.

– Den ändring i trafikförordningen som infördes i december räcker inte. Den är för otydlig, reglerna måste vara tolkningsfria och förebyggande. Motormännen vill se ett tydligt förbud mot sms:ande och fipplande med telefonen vid bilkörning. Regeringen får inte dra ut på detta längre, säger Jon Stenbeck, informationschef på Motormännen.

Bakom förslaget om skärpta mobilregler står majoriteten av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

Alliansen anser tvärt om att regeringen redan vidtagit kraftfulla åtgärder i frågan i och med ändringen i trafikförordningen som infördes den 1 december 2013. De menar att denna ändring redan visat sig ha effekt.

Diskutera: Behöver den nuvarande lagen skärpas eller inte?

Författare: Maria Dahlin

Senaste utgåvan

Annonser

%d bloggare gillar detta: