Allt färre motorcyklister dör i trafiken

Antalet omkomna i trafiken på motorcykel fortsätter att minska även 2012 enligt Transportstyrelsens statistik. Sveriges Motorcyklister(SMC) menar att detta beror på ökad säkerhetsmedvetenhet hos motorcyklisterna.

SMC har under 2012 skapat debatter om så kallade "Extrema beteenden i trafiken" på grund av att dessa ofta resulterar i olyckor. Att resultatet av detta beteende har uppmärksammats har fått motorcykelkollektivet att ta ställning mot personer som kör motorcykel utan mc-körkort, på stulen motorcykel och eller berusade/drogpåverkade samtidigt som de kör extremt fort och oförutsägbart.
Detta kan ha haft betydelse för nedgången av dödade och svårt skadade på motorcykel detta år enligt Jesper Christensen som är generalsekreterare hos SMC.

Christensen menar att den regniga sommaren också kan haft viss betydelse för statistiken, men att det är långt från den enda förklaringen. Ökad kompetens, säkrare förare, säkrare fordon och bättre säkerhetsmedvetet hos MC-kollektiv är också tunga faktorer.


En sak står dock klar oavsett orsak, den trafikgrupp som har minskat mest i statistiken över dödade i trafiken är just motorcyklister.


Klicka på nedanstående länk för att se siffrorna från Transportstyrelsen.
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Press/Statistik/Vag/Olycksstatistik/Olycksstatistik-vag/Nationell-statistik1/Manadsvis-statistik/Aktuell-fardsatt/