Allemansrätt på hoj

Naturen där ute är öppen för oss alla att avnjuta. Den rätten innebär också många skyldigheter för alla oss som nyttjar friheten i naturen. Vi måste visa hänsyn mot alla som bor i närheten eller vistas ute samtidigt, mot alla djur, växter och träd. Allemansrätten ger oss alla tillgång till naturen, men under ansvar. Regeln är att inte störa och att inte förstöra.
Du får vistas tillfälligt i naturen bara du inte skadar grödor, skog eller annan känslig växtlighet.

Är insynen till närboende fri måste du hålla ordentlig avstånd för att inte störa dem. Det är tillåtet att slå upp tält något eller några dygn på mark som inte används för jordbruk och som ligger avlägset från boningshus.
Att slå läger i närheten av bebodda hus är kanske inte så bra då risken är större att du stör någon. Be markägaren om lov om det är fri sikt till hans hus.

Tältning i större grupper med flera tält kräver alltid markägarens tillåtelse.
En lägereld är nästan ett måste i det nattliga friluftslivet och det är vanligtvis tillåtet att göra upp en eld under säkra förhållanden. Välj en lämplig plats för lägerelden och glöm inte att släcka elden ordentligt innan du lämnar platsen. Vid torrt väder råder ofta eldningsförbud och då är all öppen eld förbjuden, även i iordninggjorda eldstäder. Elda aldrig direkt på klipphällar, de spricker och såren läks aldrig.
Självklart är all nedskräpning utomhus förbjuden. Ställ aldrig sopor bredvid en full soptunna, ta med dina sopor hem istället. Du är alltid skyldig att städa efter dig.
Du får inte fälla träd eller ens ta kvistar, bark eller löv, med mera från växande träd utan lov från markägaren.
Allemansrätten gäller inte för några motorfordon. Detta innefattar naturligtvis även motorcykeln som endas får köras i terräng avsett för crosskörning och i anlagda endurospår.


Tänk också på
Ditt fordon låter när du kör det och att höras kan vara lika irriterande för de närboende som att synas. Till och med värre. Kör därför inte i onödan om du vet att du kan vara till förtret för människor och vilt runt dig.

Om din motorcykel står med stödet direkt mot marken kan underlaget ge vika om det skulle falla regn undernatten. En vält motorcykel är både irriterand för dig då den kan få skador samt att både bensin och eventuellt andra vätskor rinner ut och förgiftar marken dit det rinner.
Använd stödplatta eller ställ stödet mot en sten.

Senaste utgåvan

Annonser

%d bloggare gillar detta: