Alkohololyckor vanligt på småvägar

 

Statens väg- och transportforskningsinstitut VTI har analyserat rattfylleriolyckor i Sverige och kommit fram till att alkoholrelaterade trafikolyckor är relativt vanliga på mindre vägar ute på landsbygden. Andelen alkoholrelaterade dödsolyckor av det totala antalet trafikolyckor är ungefär lika stort i tätort som på landsbygd. När det gäller det statliga vägnätet på landsbygden är alkohololyckorna vanligast på tvåfältsvägar som saknar mittseparering. Oftast rör det sig om mindre, sekundära eller tertiära vägar och i denna kategori är alkoholrelaterade olyckor dessutom vanligare där hastighetsgränsen är 60–70 km/tim än på än vad de är på vägar med hastighetsgränsen 80–90 km/tim.Man har också kommit fram till att 52 procent av de alkoholrelaterade dödsolyckorna sker på natten mellan klockan 22–07, och i 53 procent av dessa fall är föraren under 25 år. När det gäller alkoholrelaterade dödsolyckor under för- och eftermiddag så är endast 14 respektive 10 procent av förarna under 25 år. VTI skriver att det mindre vägnätet inte bör lämnas utan polisens övervakning när det gäller rattfylleri och att det bör förekomma omfattande övervakning på dessa vägar nattetid. Andra intressanta nyheter för dig

Senaste utgåvan

Annonser

%d bloggare gillar detta: