400 fler sålda motorcyklar i år

Moped- och Motorcykelbranschens Riksförbund har släppt statistik på nyregistreringar från januari till maj i år. Även fast enbart maj visar en nedgång på 7,8 procent så har motorcykelförsäljningen ökat med 9,2 procent under de första fem månaderna i jämförelse med samma period föregående år. Totalt har 4563 motorcyklar sålts fram till och med maj.

Enligt McRF så avslöjar statistiken fram till maj mycket då den tenderar att visa hur det kommer att gå det resterande året. När 2014 är över bör alltså motorcykelförsäljningen landa på en tioprocentig ökning. 

2013 var ett plusår och som det ser ut nu kommer ökningen att fortsätta ytterligare ett år. Mopedregistreringen har också ökat med 13 procent, den hade dock också en negativ månad under maj.

Den minskade försäljningen i maj kan ha att göra med att säsongen började så pass tidigt och att maj tidigare varit en månad med mycket försäljningen, som nu har flyttats till mars/april.